Holstebro den 18. oktober 2018

Privatlivspolitik for Holstebro Fodslaw

Dataansvar for Holstebro Fodslaw

Holstebro Fodslaw er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataforordningen af 25. maj 2018.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kontaktperson: Aase Larsen
Adresse: Krunderupparken 21, 7500 Holstebro
CVR: 0029878404
Telefon: 2086 5136
Mail: aaseskovlarsen@gmail.com
Website: www.holstebrofodslaw.dk

Indsamling af oplysninger

Vi får oplysningerne om dig fra Vandreforeningen Fodslav (Hovedforeningen), der håndterer din indmeldelse, og som vi, som lokalforening, er tilsluttet.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsnummer og indmeldelsesdato
Navn, adresse og fødselsdato
Telefonnummer og mailadresse

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål. Det vil især være:

Medlemshåndtering
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Levering af varer og ydelser du har bestilt
Administration af din relation til os
Udsendelse af nyhedsbreve, mails og aktivitetsprogrammer

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger indtil din udmeldelse.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse, indsigelse og sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Revision 1, 18. oktober 2018