Hvad er Fodslaw


I Holstebro Fodslaw har du alle muligheder for god motion, hygge og socialt samvær.

Omdrejningspunktet for Holstebro Fodslaw er de ugentlige motionsture á ca. 1 til 2 timers varighed.

På vores fem årlige vandringer er der ruter på mellem ca. 5 og 35 km. Så der er rig mulighed for at finde en rute der passer dig, og gå i det tempo der passer dig.

Vandreforeningen Fodslaw

Vandreforeningen Fodslaw, som er hovedforening for lokale fodslaw-foreninger, har til huse på Hovedgaden 3D, 8831 Løgstrup.

Du kan læse mere om vandreforeningen på hjemmesiden www.fodslaw.dk.

DMF, IVV og DFIF

Vandreforeningen Fodslaw er tilsluttet følgende foreninger:

  • Dansk Motions Forbund (DMF)
  • Det Internationale Folkesportsforbund (IVV)
  • Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF)

I vandrekalenderen findes en uddybende beskrivelse af foreningerne.