Hvad er Fodslaw?


I Holstebro Fodslaw har du alle muligheder for god motion, hygge og socialt samvær.

Omdrejningspunktet for Holstebro Fodslaw er de ugentlige motionsture á ca. 1 til 2 timers varighed.

På vores fem årlige vandringer er der ruter på mellem ca. 5 og 35 km. Så der er rig mulighed for at finde en rute der passer dig, og gå i det tempo der passer dig.

Vandreforeningen Fodslaw

Vandreforeningen Fodslaw, som er hovedforening for lokale fodslaw-foreninger, har til huse på Hovedgaden 3D, 8831 Løgstrup. Vandreforeningen Fodslaws logo er den let genkendelige 'Fodsål'.

Du kan læse mere om vandreforeningen på hjemmesiden www.fodslaw.dk.

DMF, IVV og Dansk Firmaidræt

Vandreforeningen Fodslaw er tilsluttet følgende foreninger:

  • Dansk Motions Forbund (DMF)
  • Det Internationale Folkesportsforbund (IVV)
  • Dansk Firmaidræt

I Vandrekalenderen findes en uddybende beskrivelse af foreningerne.