Bestyrelsen

Formand
Aase Larsen
tlf. 2086 5136
post@holstebrofodslaw.dk

Næstformand
Kristian Høgsberg
tlf. 3045 5804
lkhogsberg@gmail.com

Kasserer
Inger A. Jensen
tlf. 6016 2431
frankrj@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Helle Jensen
tlf. 2129 4034
helleniels@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Vagn Madsen
tlf. 3011 7815
grethe.vagn@oncable.dk

Bestyrelsesmedlem
Frida Mundbjerg
tlf. 2093 0022
fridamundbjerg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Svend Christensen
tlf. 2382 6085
sc@sagc.dk

Suppleant
Karl Andersen
tlf. 2445 2691
elka@andersen.mail.dk

Suppleant
Alicia Møller-Pedersen
tlf. 2074 0144
aliciampedersen@gmail.com

 

Programudvalg

Aase, Vagn, Kristian og Frida

Ruter

Vagn, Kristian og Svend