Sommerudflugt

Onsdag den 19. august 2020

Sommerudflugt til Bølling Sø

Bølling Sø er en genskabt sø mellem Engesvang, Funder og Kragelund. Søen, der har en overflade på 360 hektar blev genskabt i 2004-2005 på vandskellet vest for Silkeborg. Der var en sø på stedet indtil den blev tørlagt i 1870'erne i forsøget på at få mere landbrugsjord. Det lykkedes aldrig at få området særligt tørt, men det store moseområde blev stærkt udnyttet til tørvegravning, især omkring første - og anden verdenskrig

Program og tilmelding

Afgang kl. 8.00 fra Kvicklys P-plads, nærmest Vegen Å.

Vi kører til Bølling Sø, hvor vi får kaffe og rundstykker. Fra P-pladsen starter vores vandretur rundt om en del af Bølling Sø.

Sommerudflugt til Bølling Sø